Nemzetiségi könyvtár Nemzetiségi könyvtár

Nemzetiségi könyvtár


Rövid története:

A tanácsi rendszerben a Somogyi-könyvtár és a megye nemzeti és etnikai kisebbségek által lakott települései az Országos Idegennyelvű Könyvtár hálózatához tartozó ún. báziskönyvtáraktól (Baja, Békéscsaba, Gyula) kaptak letétbe idegen nyelvű kiadványokat. Az önkormányzati törvény megjelenése után ez a támogatási forma hamarosan megszűnt, s az etnikai és kisebbségi lakosság anyanyelvi irodalommal való ellátását a megyén belül kellett megszervezni.

A Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala hosszú előkészítő tárgyalások után 1994. december 8-án együttműködési megállapodást kötött a Magyarországi Németek Csongrád Megyei Egyesületével nemzetiségi könyvtár és klubhelyiség működtetésére Szegeden, a Tábor utca 7/b. szám alatti épületben. A fenntartási költségeket a megyei közgyűlés vállalta.

1996. június 1-jétől a megyei önkormányzat a Csongrád Megyei Nemzetiségi Báziskönyvtárat működtető civil szervezet helyett a Dél-alföldi Bibliotéka Könyvtár és Szaktájékoztató Központtal kötött szerződést a szakszerű nemzetiségi könyvtári ellátásra. A gyűjtemény ettől kezdve három forrásból gyarapodott: az Országos Idegennyelvű Könyvtár évente felajánlott meghatározott összegű vásárlási keretéből, a megyei közgyűlés költségvetési támogatásából és a Somogyi-könyvtár által átadott ajándék könyvekből.

Az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről című jogszabály a Somogyi Károly Városi és Megyei könyvtár kötelező feladatává tette a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó lakosság könyvtári ellátását a megye egész területére vonatkozóan. A könyvtár az ajándékkönyvek mellett ekkor kezdte el a nemzetiségi letét építését a Csongrád megyei Nemzetiségi Könyvtárban.

A Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala megegyezve Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával, 2007. július 1-jétől a Somogyi-könyvtárnak adta át a Nemzetiségi könyvtár működtetésének feladatát. A teljes állomány a Somogyi-könyvtár Dóm téri épületébe költözött.
 

A nemzetiségi gyűjtemény:

A nemzetiségi állományban a szépirodalom mellett számos nemzetiségi szakirodalmi kiadvány is található. A magyar és orosz nyelvű anyag mellett jelentős a szerb, horvát, német, lengyel, szlovák és román nyelvű könyvek száma. Szerény példányszámban található az állományban bolgár, ruszin, szlovén, görög, grúz, vietnami, örmény mű is. A magyarországi nemzetiségekkel foglalkozó irodalom elsősorban magyarul olvasható, ill. egyre bővül a roma kisebbséggel kapcsolatos anyag magyar és cigány nyelven. A zsidósággal, zsidó irodalommal foglalkozó köteteket a Zsidó Hitközségnél, letétként helyeztük ki.

A Nemzetiségi könyvtár állománya nem különgyűjtemény, szerves része Somogyi-könyvtár állományának.

A Nemzetiségi könyvtárban található kiadványokat könyvtári és könyvtárközi kölcsönzés útján tesszük elérhetővé, a Corvina elektronikus katalógus segítségével böngészhet, kereshet az állományban.


A kisebbségek könyvtári ellátása Csongrád-Csanád megyében:

A megyében, de különösen Szegeden sokféle nemzetiség él egymás mellett. A kisebbségek lakta településeken - főként, ahol a kisebbségi önkormányzatok is támogatják - a helyi könyvtárak gyűjtik a kisebbség kultúrájára, hagyományaira és közösségi életére vonatkozó kiadványokat, információkat, s lehetővé teszik az országos könyvtári rendszer adta lehetőségek, szolgáltatások kihasználását.

A Somogyi-könyvtár megyei könyvtárként sokféle tevékenységgel segíti a kisebbségek könyvtári ellátását:

  • Gyarapítja nemzetiségi állományát, majd a nyilvántartásba vétel, feltárás után hozzáférhetővé teszi az adatokat elektronikus adatbázisában.
  • Könyvtárközi kölcsönzést biztosít a Nemzetiségi könyvtár állományából.
  • Igény esetén nemzetiségi könyvtári letétet helyez ki a települési könyvtárakba, gondozza, frissíti a kihelyezett gyűjteményt.
  • Tájékozódik a könyvpiacon.
  • Kiadványokat, tájékoztatókat ad közre, támogatja a kutatást.
  • Közvetíti a partner intézmények és szervezetek szolgáltatásait.
  • Figyeli a nemzetiségekre vonatkozó pályázatokat, tanácsot ad, együttműködik pályázati partnerként.
  • Szervezéssel, információval segíti a nemzetiségi rendezvények, foglalkozások megvalósítását.

Partner intézményeink:


Országos önkormányzatok:

Kronológia Kronológia

Kronológia

A Somogyi-könyvtár történetének rövid áttekintése –  időrendben kiemelve a  legfontosabb eseményeket

Tovább...

A gyűjtemény

Vasváry-gyűjtemény

Vasváry Ödön református lelkész, az amerikai magyarság történetének kutatója, 1972. május 16-án Washingtonban kelt adománylevelében szülővárosa könyvtárára hagyta nagyértékű gyűjteményét.

Tovább...

Somogyi Alapítvány Somogyi Alapítvány

Somogyi Alapítvány

 

A Szegedi Somogyi-könyvtárért Közhasznú Alapítvány tevékenysége tudományos, kutatási, kulturális és oktatási célokat szolgál.
 

Tovább...

Képek a könyvtárról