Küldetésnyilatkozat Küldetésnyilatkozat

Küldetésnyilatkozat

A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, mint települési, megyei, és országos feladatokat ellátó nyilvános könyvtár küldetésének tekinti, hogy az elérhető legmagasabb minőségben hozzáférhetővé tegye a több mint 130 éves múltja alatt felhalmozott kulturális kincseket, biztosítsa az információhoz és a tudáshoz való szabad, korlátozások nélküli hozzáférést.
 

Települési könyvtárként:

 • elősegítjük Szeged és Csongrád-Csanád megye gazdasági, természeti, történelmi, társadalmi és kulturális értékeinek kutatását és bemutatását, gyűjtjük és feltárjuk a helyi értékeket,
 • kiemelt figyelmet fordítunk muzeális értékű gyűjteményrészeink gondozására,
 • korszerű technikai eszközökön alapuló és a felhasználói igényekre rugalmasan reagáló szolgáltatásokat kínálunk,
 • segítjük a formális, nem formális, informális, és az élethosszig tartó tanulásba való bekapcsolódást,
 • a gyermekek olvasóvá nevelésével segítjük a kompetenciafejlesztést, a tanulási nehézségek leküzdését,
 • a hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők kiemelt támogatásával biztosítjuk az információs esélyegyenlőséget,
 • közösségi terek biztosításával segítjük a helyi kisközösségek működést.


Megyei könyvtárként:

 • partnerközpontú szellemben szervezzük hazai és határon túli kapcsolatainkat,
 • ellátjuk szakmai oktatási feladatainkat, szervezzük és megvalósítjuk a megyében dolgozó könyvtárosok képzését, továbbképzését, tapasztalatcseréjét,
 • a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működtetésével biztosítjuk a megye kisebb településein a minőségi könyvtári szolgáltatást,
 • Csongrád-Csanád megye valamennyi könyvtárában segítjük a minőségszemléletű könyvtári ellátás biztosítását.


Országos feladatkört ellátó könyvtárként:

 • szolgáltató könyvtárként kiemelkedő helyet foglalunk el az Országos Dokumentumellátási Rendszer működésében,
 • másodfokú tudományos könyvtárként (kiemelkedő gyűjteményünkkel) részt veszünk az országos kutatásokban és a könyvtárak közötti dokumentumcserében,
 • gyűjtjük és szolgáltatjuk a magyarságra vonatkozó külföldi hungarikára, kiemelten az amerikai magyarságra vonatkozó dokumentumokat, tárgyi emlékeket, információkat.
Átlagos (0 Szavazatok)

Kronológia Kronológia

Kronológia

A Somogyi-könyvtár történetének rövid áttekintése –  időrendben kiemelve a  legfontosabb eseményeket

Tovább...

A gyűjtemény

Vasváry-gyűjtemény

Vasváry Ödön református lelkész, az amerikai magyarság történetének kutatója, 1972. május 16-án Washingtonban kelt adománylevelében szülővárosa könyvtárára hagyta nagyértékű gyűjteményét.

Tovább...

Örökbefogadás Örökbefogadás

Örökbefogadás

A Somogyi-könyvtár meghirdeti a könyvek "örökbefogadásának" lehetőségét, hogy  személyesebb kapcsolódást alakítson ki a Város, a Város polgárai, civil szervezetei, vállalkozói és a könyvtár között.

Tovább...

Képek a könyvtárról