Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer

Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer


A SOMOGYI-KÖNYVTÁR KSZR-SZOLGÁLTATÁSAI CSONGRÁD-CSANÁD MEGYÉBEN

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló CXL. törvény alapján a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 2021-re 39 települési önkormányzattal kötött könyvtárellátási szolgáltatásra szerződést a megyében. Munkánkat a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló, 39/2013. (V. 31.) EMMI rendeletben előírtak alapján végezzük.

A 39 könyvtár adatai itt megtekinthetők

A KSZR-szolgáltatás eredményeit bemutató kiadvány

Csongrád-Csanád megye 60 települése közül 50 – 5000 főnél kisebb lélekszámú, így elmondhatjuk, hogy a szóba jöhető önkormányzatoknak már több mint a fele kötött a Somogyi-könyvtárral együttműködési megállapodást a CXL. törvény 64§ (1) bekezdésében leírt feladatellátásra.

Előzetes ismereteink, a helyszíni állapotfelmérések, a fenntartókkal valamint a könyvtáros kollégákkal való egyeztetések alapján elkészítettünk a fejlesztési tervet, valamint ez alapján megkezdtük a szakmai munkát minden érintett településen.

A szerződésben vállaltak alapján legfontosabb feladataink az adott kistelepüléseken:

 • dokumentumszolgáltatás (könyvek, időszaki kiadványok, audiovizuális, elektronikus dokumentumok biztosítása)
 • a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításának, az egész életen át tartó tanulás folyamatának segítése, a könyvtárhasználat ismertetése
 • tájékoztatás az Országos Dokumentumellátási Rendszerről, az országos lelőhely-nyilvántartás működéséről
 • könyvtárközi kölcsönzés keretében az egyedi dokumentumokra vonatkozó kérések teljesítése, közvetítése
 • az oktatásban, képzésben résztvevők információellátásának segítése, tájékoztatás a tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségéről
 • a szolgáltató helyre vonatkozó adatok és információk közzététele a megyei könyvtár portálján
 • a könyvtári állomány nyilvántartása, feltárása, gondozása, ennek keretében a beszerzett újdonságok nyilvántartásba vétele, elektronikus katalógusban való közzététele az interneten, állományellenőrzés elvégzése, szükség szerint kivonás az állományból
 • a lakosság érdeklődésének megfelelő kulturális, közösségi, közművelődési rendezvények és egyéb programok, kiállítások szervezése
 • az olvasáskultúra fejlesztését támogató programok szervezése, az olvasás, a tanulás, a közösségi élet támogatása, a civil önszerveződések segítése
 • a könyvtári személyzet rendszeres képzése, továbbképzése
 • szakmai tanácsadás
 • a könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges informatikai eszközök, kis értékű tárgyi eszközök, szakmai és egyéb anyagok, nyomtatványok beszerzése
 • a megyei könyvtár által a kistelepülési megállapodásban vállalt további szolgáltatások
 • segítségenyújtás a minőségi szolgáltatásokhoz megfelelő környezet kialakításához
 • segítségnyújtás a pr- és sajtókapcsolatok terén
 • a településre vonatkozó helyismereti információk biztosítása
 • speciális könyvtári szolgáltatások, dokumentumok, eszközök biztosítása a fogyatékossággal élők számára

Ha kérdése van...

Módszertani kérdéseivel, illetve szolgáltatással kapcsolatos információkért forduljon munkatársainkhoz:

* Genczinger Ildikó könyvtáros, osztályvezető
   tel.: 62/425-525/150, 20/563-6835

* Oros Sándor könyvtáros
   tel.: 62/425-525/102, 20/563-6835

* Kovácsné Tordai Anikó könyvtáros
   tel.: 62/425-525/143, 20/257-5456

* Jurkovicsné Kálmán Margit könyvtáros
   tel.: 62/425-525/143, 20/257-5456


Oktatás - képzés:
Dobosné Brezovszky Anikó olvasószolgálati osztályvezető, 62/425-525/116; 20/3347-193

Folyóirat-reklamáció:
Jurkovicsné Kálmán Margit könyvtáros, 62/425-525/143

Könyvtárközi kölcsönzés:
Galát Gabriella és Somogyi Szilvia könyvtárosok, 62/425-525/146


 

KSZR-szolgáltatásunk reklámfilmje:

 

ODR ODR

ODR

A szolgáltatás célja a Somogyi-könyvtár állományában nem található dokumentumok hozzáférhetővé tétele olvasóinknak más könyvtárak gyűjteményéből.
Bővebben

A legtöbben kölcsönözték A legtöbben kölcsönözték

Vadiúj könyvek

 

A legújabbat, a legfrissebbet keresi?
Ön szeretné elsőként kézbe venni és fellapozni?
 

Minden héten vadiúj könyvekkel jelentkezünk!

Ajánljuk


A hónap könyve, 2021. január

„A művészetnek természetesen nincs neme, a művészeknek viszont van” (Lucy Lippard, 1973)

Szeged - a város folyóirata


A Csillagsánc – Szeged elfelejtett erődje
A legnagyobb palóc, aki szögedi is
Csáky József és Bánszky Sándor „versenye”
Tóth Béla szobrásszal beszélget Tóth Béla író