Helytörténeti monográfiák digitális változata Helytörténeti monográfiák digitális változata

Helytörténeti monográfiák digitális változata

Az „Örökség - Kultúra” Oktatási Elektronikus Könyvtárban:

Szeged története 1. 2. 3/1. 3/2. 4. 5. Kronológia
Kovács János: Szeged és népe
A Szeged-belvárosi Kaszinó százéves története
Habermann Gusztáv: Személyi adattár a szegedi polgár-családok történetéhez
A szegedi nagyárvíz képeskönyve (szerk. Tóth Béla)
Szeged múltja írott emlékekben
A Nemzeti Emlékcsarnok
Csongrád megye építészeti emlékeiReizner János: Szeged története

A száz év előtti Szeged legnagyobb lokálpatriótája, Reizner János (1847-1904) alkotta meg a Város első nagymonográfiáját négy kötetben, melynek elkészítésére 1893. január 26-án a városi közgyűlés hozott határozatot. Munkája a a millennium körül megjelent város- és megyetörténetek sorába illeszkedik, de polgári liberális szemléletével és módszertani megoldásaival kiemelkedik a korszak konzervatív, sekélyes helytörténeti alkotásainak sorából.

Az SZTE Klebelsberg Könyvtár és a Somogyi-könyvtár a digitális változattal biztosítani kívánja a legszélesebb olvasói rétegek számára e ma is nélkülözhetetlen mű elérését.

Tovább a monográfiára

 


Blazovich László: Szeged rövid története

Természeti kép – Elődeink – A honfoglalás és államalapítás Szegeden és vidékén Középkor (1500-1543) – A török hódoltság kora (1543-1686) – Az újrafelemelkedés kora (1686-1849) – A polgári város – A 20. század második felének rövid történeti vázlat

BLAZOVICH LÁSZLÓ – szakmai életrajz és publikációs jegyzék

"A szerző a legnehezebb utat választja. A monográfia és saját kutatásainak hatalmas tényanyagából személyes hangú és megközelítésű, rövid, szubjektív városhistóriát írt."

Tovább a monográfiára

 

Hilf László: A szegedi iparosság története (1929)
 

Tovább a monográfiára

 


Sándor János: A szegedi színjátszás krónikája, 1800–1883

A kötet a szegedi színjátszásnak az alcímben jelzett időszakát tárgyalja részletesen, de visszatekint a  XVIII. századi előzményekre is. Az érkező és távozó társulatok és színészeik, valamint a különböző játszóhelyek és színházépületek bemutatását a szerző mindvégig sokoldalúan beágyazza a város és annak kulturális élete történetébe, másfelől a korabeli magyar színjátszás nagyobb városainkba szétágazó vagy azokból gyökerező alakulásába.

Tovább a monográfiára

 


Sándor János: A szegedi színjátszás krónikája, 1883–1944

A kötet a kőszínház 1883-as felépülésétől az 1944. október 10-ig ívelő hatvanegy esztendő szegedi színháztörténetét tárgyalja a bérlő-igazgatók személye szerinti ciklusokra tagolva.
"Nem akart sommás ítéletet mondani az elmúlt kor művészeiről, hisz csak bizonyíthatóan szubjektív kritikák álltak rendelkezésére. Ám a szikár levéltári okmányok, színész-emlékiratok és a napilapok botránykrónikái hozzásegítették ahhoz, hogy cselekedeteik mozgatórugóját, tetteik miértjét a lehetőségekhez képest feltárja. Éppen ezért, bár e könyv elsősorban adatolt színháztörténet, mégsem kerüli el azoknak a személyes örömöknek, bánatoknak, emberi konfliktusoknak, meteorológiai és történelmi szélsőségeknek érintőleges felvillantását, amelyek hatással voltak a teátrum történetére is."

Tovább a monográfiára

 

Szmollény Nándor: A szegedi magyar nemzeti szinészet százéves története


Szmollény Nándor (1860-1915) a szegedi közélet egyik igen tevékeny, általánosan ismert tagjaként több szegedi gazdasági és társadalmi szervezetnek volt tagja és vezetője: a Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara levelező tagja, a Dugonics Társaság tudományos osztályának titkára, a városi színügyi bizottság tagja, a Szegedi Kisdedóvó Jótékony Nőegylet titkára, a Szegedi Vöröskereszt főtitkára, a Tisztviselők Egyletének jegyzője stb.

„Dolgos keze fáradhatatlanul rótta a betűket ideális célja megvalósítása reményében. A szegedi kulturális élet naggyá tevése, a szegedi magyarság irodalmi erejének elismertetése volt ez a cél.” (Színházi Újság, 1915)

„Tevékeny életében a refrain, a visszatérő hang: a színház, a színészet volt. … Két könyvet is írt a szegedi színészet történetéről.” (Lugosi Döme)

Tovább a monográfiára

 

A Somogyi-könyvtár 100 éve (szerk. Péter László)
 

Könyvtártörténeti tanulmányok: ez A Somogyi-könyvtár száz éve című jubileumi kiadványunk alcíme. Egyetlen szerző nem vállalkozhatott a nagy múltú bibliotéka szélesen hömpölygő históriájának megírására ezért voltunk kénytelenek vállalni a több szerzős gyűjteményes kötetek szükségszerű hátrányát: az eltérő szemléletet a nem egységes földolgozási módot a vele járó színvonalkülönbséget. Mégis hiszem hogy e különbözőség ellenére könyvünk lapjain gazdag kép bontakozik ki a Somogyi-könyvtárnak Szeged művelődéstörténetében egy évszázadon át betöltött szerepéről az alapítónak Somogyi Károlynak és a nagy nevű igazgatóknak Reizner Jánosnak Tömörkény Istvánnak Móra Ferencnek Cs. Sebestyén Károlynak Csallány Dezsőnek az intézet élén játszott szerepéről könyvtárvezetői -fejlesztői tevékenységéről. S talán a könyvünk lapjain szétszórt apróbb- nagyobb adalékokból az utókor kiolvassa majd miben lehet és kell követnünk s miben elkerülnünk egy évszázad tanulságait.

Tovább a monográfiára

Átlagos (0 Szavazatok)

Könyvtártörténet Könyvtártörténet

Könyvtártörténet

Az  "Alföld fővárosának" szellemi újjáépítését alapozta meg Somogyi Károly (1811-1888) esztergomi kanonok.
 

Tovább...

A gyűjtemény

Vasváry-gyűjtemény

Vasváry Ödön református lelkész, az amerikai magyarság történetének kutatója, 1972. május 16-án Washingtonban kelt adománylevelében szülővárosa könyvtárára hagyta nagyértékű gyűjteményét.

Tovább...

Örökbefogadás Örökbefogadás

Örökbefogadás

A Somogyi-könyvtár meghirdeti a könyvek "örökbefogadásának" lehetőségét, hogy  személyesebb kapcsolódást alakítson ki a Város, a Város polgárai, civil szervezetei, vállalkozói és a könyvtár között.

Tovább...

Képek a könyvtárról