Helyismereti gyűjtemény Helyismereti gyűjtemény

Helyismereti gyűjtemény

A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár az országban elsőként hozott létre önálló könyvtári-helyismereti gyűjteményt, mely 1984 óta elkülönített állományrészben könyvtárunk 3. emeletén található.

Gyűjtőkörünkbe tartoznak:
 • a helyi vonatkozású dokumentumok, melyek tartalmukban részben vagy egészben a megyével kapcsolatosak
  • A gyűjtés földrajzi határainak megállapításánál a megye mindenkori közigazgatási határait vettük figyelembe. Így a történelmi Csanád, Csongrád, Torontál vármegye és települései csak idetartozásuk idejéig tekinthetők a megye részének, a gyűjtés területének.
   Gyűjtőkörünknek kronológiai határa nincs!
 • a helyi szerzők művei
  • Helyi szerzőnek tekintjük a megyében született, illetve az alkotás idején itt megtelepedett és alkotó személyeket.
 • a helyi személyekről szóló irodalom
  • A megye szülötteire vonatkozó dokumentumokat válogatás nélkül beszerezzük. A helyi szerzők nem helyi tartalmú munkáit (kivéve a szépirodalom) nem gyűjtjük.
 • a helyi kiadók és nyomdák termékei


Dokumentumok  a helyismereti gyűjteményben:

 • helyben használható ún. kézikönyvek
 • az első szegedi nyomda, a Grünn-nyomda termékei
 • képeslap- és fotógyűjtemény
 • kézirattár
 • gyászközlemények
 • lapkivágatok
 • oklevelek, iratok
 • aprónyomtatványtár és plakátgyűjtemény


A gyűjtemény használata:
A helyismereti gyűjtemény állománya csak helyben használható a 3. emeleti olvasóteremben. A gyűjtemény állományából a reprográfiai szabályzatnak megfelelően, térítés ellenében másolat kérhető. A nyitva tartás ideje alatt az olvasószolgálati munkatársakkal közösen segítjük a kutatókat. Olvasók részére a kért témában irodalomkutatásokat végzünk. Részlegünk szívesen lát vendégül osztályokat, szakköröket. Figyelemmel kísérjük a megye nyomdáinak kötelespéldány-szolgáltatását. Vállaljuk a gyűjtőkörünkbe illő szakdolgozatok ingyenes köttetését.


A gyűjtemény kezelői:
                 Csizmadia Edit könyvtáros, e-mail
                 Kukkonka Judit könyvtáros, osztályvezető, e-mail


Tájékozódás az állományában:
A gyűjtemény állományába tartozó könyvekről hagyományos cédulakatalógus és a Corvina online katalógus segítségével tájékozódhat. A kézirattár folyamatos feldolgozása cédulakatalógusban történik. A képeket, aprónyomtatványokat, plakátokat, gyászközleményeket önfeltáró rendszerben tároljuk.


Helyismereti cikkgyűjtemény:
Válogatva tartalmazza Csongrád-Csanád megyéről az országos sajtóban és a helyi lapokban megjelent cikkek adatait. Az adatgyűjtés főként a megyei könyvtárba járó lapok sajtófigyelésén alapszik. A könyvtárban megtalálható közel 600 féle periodikumot válogatva nézzük át. A cikkek cédulakatalógusban (1995. dec. 31-ig) és online adatbázisban (HICA) érhetőek el. Mindkettőben egyaránt megtalálható az országos és a helyi sajtó cikkanyaga.

Az adatbázis a friss sajtó mellett a régi anyag folyamatos feltöltésével is gyarapszik, melyben az olvasó kereshet a megjelent cikkek azonosító adatai alapján (szerző, cím, újságnév), a téma alapján, a cikkben érintett megyei földrajzi hely alapján, a cikkben szereplő személyek és testületek neve alapján. A megyében történt eseményekről (kiállítások, konferenciák, avatások) évre, hónapra lebontva ún. eseménynaptárt készítünk az online katalógusban.


Helyismereti vonatkozású virtuális kiállítások

Átlagos (0 Szavazatok)

Könyvtártörténet Könyvtártörténet

Könyvtártörténet

Az  "Alföld fővárosának" szellemi újjáépítését alapozta meg Somogyi Károly (1811-1888) esztergomi kanonok.
 

Tovább...

A gyűjtemény

Vasváry-gyűjtemény

Vasváry Ödön református lelkész, az amerikai magyarság történetének kutatója, 1972. május 16-án Washingtonban kelt adománylevelében szülővárosa könyvtárára hagyta nagyértékű gyűjteményét.

Tovább...

Örökbefogadás Örökbefogadás

Örökbefogadás

A Somogyi-könyvtár meghirdeti a könyvek "örökbefogadásának" lehetőségét, hogy  személyesebb kapcsolódást alakítson ki a Város, a Város polgárai, civil szervezetei, vállalkozói és a könyvtár között.

Tovább...

Képek a könyvtárról