Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

EFOP-3.7.3-16

 

 

A kedvezményezett neve: SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR
A projekt címe: Az egész életen át tartó tanulás támogatása a Somogyi-könyvtárban
A szerződött támogatás összege: 28 386 886 Ft, azaz huszonnyolcmillió-háromszáznyolcvanhatezernyolcszáznyolcvanhat forint.
A támogatás mértéke (%-ban) 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.12.31.
A projekt azonosító száma: EFOP-3.7.3-16-2017-00281
 

A projekt tartalmának bemutatása:
A Somogyi-könyvtár fejlesztésének célja, az egész életen át tartó tanulás támogatása érdekében az alapkompetenciák fejlesztése nem formális és informális képzési formák és szolgáltatások megtartásával.
Kiemelt célunk a hátrányos helyzetűek formális oktatásba való visszatérésének vagy belépésnek elősegítése az élethosszig tartó tanulásban rejlő lehetőségek megismertetésével. Ennek érdekében 12 tanulási forma keretében 292 főt kívánunk bevonni az élethosszig tartó tanulásba. A bevont résztvevők 65%-a hátrányos helyzetű lesz az alábbi célcsoportok bevonásával.

Tanulás formák:
havi szakkör: 7 db, baba-mama szakkör, fogyatékkal élők fejlesztése, önmegvalósító kreatív szakkör szabadegyetem: 2, önismeret, kulturális ismeretek fejlesztése tanfolyam: 1, gasztronómiai ismeretek elsajátítása során készség, képesség fejlesztés
e-learning: 1, új tanulási forma, 5 témakör: word, excel alapok, pp alapok, felhő technológia, okos eszközök használata
klubfoglalkozás: 1, információszerzés könyvtári környezetben

Célcsoportok:
- a hátrányos / halmozottan hátrányos helyzetűek, ezen belül:
• inaktívak (GYED-en vagy GYES-en lévők, munkanélküliek, háztartásbeliek)
• intézményekben élők (idősek otthonában élő nyugdíjasok, tartós, bentlakást nyújtó szociális otthonban élő egyhe pszichiátriai betegek),
• fogyatékossággal élők (látássérültek, sclerosis multiplex betegségben szenvedők)
• iskolai oktatásból lemorzsolódottak, alacsony végzettségűek,
• képesítés nélküliek (érettségizett, szakképzettséggel nem rendelkezők)
• pályakezdő munkanélküliek (olyan 25. életévét be nem töltött személy, aki még nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban)
- egyéb: inaktív nyugdíjasok

Jelen pályázatba bevont hátrányos helyzetű résztvevők a tanulás, a munkavégzés, a szakmai fejlődés segítését, a mindennapi életvitel, az életvezetés információkkal való megkönnyítését, az életminőség javítását (önépítés, közösségi élmény) kapják meg a könyvtártól. A GYES-en, GYED-en lévők a számukra kidolgozott havi szakkörökben sajátíthatnak el új innovatív tanulási lehetőségek és formákat és képezhetik magukat tovább a gyermekeik fejlesztéséhez szükséges ismeretekkel. A pályakezdő munkanélküliek a szabadegyetem tanulási formában hallhatnak korszerű ismereteket neves előadóktól az önismeret-önértékelés témakörben, valamint az e-learning foglalkozások keretében tartott, alapvető számítógépes nyújtó képzésbe kapcsolódhatnak be. Az korai iskolaelhagyók számára a könyvtár jelen pályázatban kidolgozott tanulási formái lehetőséget teremtenek arra, hogy az iskolaitól eltérő környezetben, de mégis keretek között tegyék próbára, illetve fejlesszék tovább meglévő ismereteiket. A fogyatékkal élők számára kidolgozott havi szakkörök és szabadegyetem keretében megvalósuló programok segítségével erősítjük a társadalmi hasznosságukat, segítjük a beilleszkedésüket. A nyugdíjasoknak klubfoglalkozást tervezünk elősegítve ezzel a nyugdíjasok digitális esélyegyenlőségét, az információs társadalomba való bekapcsolódást.

Rendezvények

Játékok Játékok

Játékok, pályázatok

  • Könyvkirály
  • Irodalmi villámkvíz 2020
  • Kvízjátékok
  • Színházi - könyvtári játék
 

Képek a rendezvényekrő‘l